Adam Lenart

Kancelaria

Lenart

Windykacja należności

O kancelarii

KANCELARIA LENART Adam Lenart w sposób kompleksowy zajmuje się windykacją długów na terenie całego kraju. Dwudziestoletnie doświadczenie właściciela kancelarii w zakresie obsługi wierzytelności skutkuje wysoką skutecznością odzyskanych należności od dłużników. KANCELARIA LENART Adam Lenart w szczególności windykuje długi powstałe z tytułu niezapłaconych faktur za usługi i dostawy, umów pożyczek, umów najmu lokalu, umów o pracę, niezwróconych zaliczek, niewykonanych umów, kar umownych. Kancelaria również posiada w swojej ofercie Wywiad Gospodarczy, Pieczęć prewencyjna, Wykup wierzytelności, przygotowywanie oraz analiza umów.

Oferta kancelarii

Windykacja Polubowna

Zajmujemy się windykacją należności na etapie polubownym (przedsądowa).

Usługa polega na odzyskaniu należności od swojego dłużnika bez konieczności wszczynania postępowania sądowego, co za tym idzie ponoszenia jakichkolwiek opłat wstępnych. W celu odzyskania długu podejmujemy następujące czynności: 

 • wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • wysyłanie pism z informacją o konsekwencjach prawnych,
 • telefony oraz smsy od windykatorów,
 • zawieranie porozumień płatniczych,
 • umieszczenie dłużnika w rejestrze długów,
 • umieszczenie dłużnika na giełdzie wierzytelności,
 • kontakt z dłużnikiem oraz jego otoczeniem (rodzina, sąsiedztwo, znajomi),
 • wyjazdy terenowe do dłużnika oraz jego otoczenia

Windykacja Sądowa

Windykacja sądowa uruchamiana jest w momencie, kiedy polubowne sposoby odzyskania wierzytelności nie przynoszą zamierzonego skutku. Nasza kancelaria prowadzi kompleksowe działania na etapie sądowym oraz egzekucyjnym zakresie dochodzenia wierzytelności. Klienci naszej Kancelarii są reprezentowani przez wyspecjalizowany zespół prawników. Kancelaria Lenart również wspomaga działania organów egzekucyjnych poprzez ustalania majątku z którego można skutecznie prowadzić windykację długów. Nasza kancelaria prowadzi sprawy również za pośrednictwem E-sądu.

Wywiad Gospodarczy

Kancelaria Lenart ma do zaoferowania swoim klientom Wywiad Gospodarczy, czyli sprawdzanie wiarygodności finansowej przyszłych kontrahentów. Podczas ustalania wiarygodności finansowej sprawdza się czy dana firma nie figuruje na Listach/Giełdach Dłużników. Czy wobec danej firmy nie toczą się postępowania egzekucyjne w kancelariach komorniczych. Pozyskujemy sprawozdania finansowe sprawdzanych podmiotów  oraz raporty handlowe i na podstawie tego określamy majątek oraz wypłacalność przyszłego kontrahenta.

Pieczęć Prewencyjna

Pieczęć prewencyjna umieszczana jest na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością. Stanowi ona komunikat, informujący odbiorcę faktury o tym, jakie konsekwencje związane są z opóźnieniami w zapłacie. Dzięki umieszczonej pieczęci, należności z tytułu faktur będą szybciej spływać na konto, a kontrahent otrzymuje jasną informację, że opóźnienia w płatnościach nie są tolerowane.

Wykup Wierzytelności

Wykup wierzytelności jest najprostszym sposobem na pozbycie się problemów z niezapłaconą fakturą. Dzięki niniejszej usłudze Klient bardzo szybko odzyskuje należności i nie ponosi kosztów związanych z windykacją. Cena wykupu jest ustalana indywidualnie i zależy od charakteru danej wierzytelności.

Przygotowywanie Umów

Doradzamy przy tworzeniu umów handlowych oraz negocjacjach z Inwestorami lub Wykonawcami.
Oferujemy profesjonalne usługi z dziedziny umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług. Analizujemy ryzyko prawne wiążące z daną umową oraz kładziemy nacisk na zabezpieczenia związane z realizacją umowy. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę zabezpieczającą warunki umów inwestycyjnych w obrocie gospodarczym.

SPRAWDZIMY TWOICH KONTRAHENTÓW

ZA DARMO!

  Dane wierzyciela

  Dane dłużnika

  Giełda wierzytelności

  Dłużnik: Firma Z

  Nr sprawy: HHH
  Kwota zadłużenia: 11000000
  Cena zadłużenia: Do uzgodnienia
  Miejscowość: Warszawa
  NIP: 54768690
  Data wymagalności: 2020-09-06 
  Rodzaj/typ dokumentu: Zadłużenie

  Dłużnik: Firma Z

  Nr sprawy: HHH
  Kwota zadłużenia: 11000000
  Cena zadłużenia: Do uzgodnienia
  Miejscowość: Warszawa
  NIP: 54768690
  Data wymagalności: 2020-09-06 
  Rodzaj/typ dokumentu: Zadłużenie

  Dłużnik: Firma Y

  Nr sprawy: HHH
  Kwota zadłużenia: 11000000
  Cena zadłużenia: Do uzgodnienia
  Miejscowość: Warszawa
  NIP: 54768690
  Data wymagalności: 2020-09-06 
  Rodzaj/typ dokumentu: Zadłużenie

  KANCELARIA LENART

  Adam Lenart
  39-200 Dębica
  ul. Kolejowa 12